Yrityksen kehittämisavustus

HUOM! Yrityksen kehittämisavustus on taas haettavissa helmi-maaliskuussa 2022. Etelä-Suomea koskevat rahoituslinjaukset ovat tällä hetkellä työn alla eikä kehittämisavustusta voi hakea. 

Yrityksen kehittämisavustus vuoden 2021 loppuun asti

Tukea on aiemmin voinut hakea hankkeisiin, joissa on kehitetty esimerkiksi:

  • kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
  • digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
  • liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä
  • vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä.

Kehittämiseen liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja tuettiin enintään 50 %:lla. Hankkeeseen sisältyvien  investointien tuki oli 10–35 %.

Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä.

Tuen  hakemista varten tarvitset hankesuunnitelman, jonka teossa olen mielelläni avuksi. Varaa aika suoraan kalenteriini, niin aloitetaan keskustelu!