Prosys auttaa lunastamaan digitalisaation lupaukset

Teollisuus 4.0

Prosys on ohjelmistoyritys, jonka asiakkaita ovat automaation asiantuntijat teollisuusyrityksissä. Minulla on ollut ilo toimia yrityksen sisällöntuotannon apuna vuosia, ja tänä vuonna toteutimme yhdessä isomman kehittämisloikan ELY-keskuksen Markkinointi ja asiakkuudet -konsultoinnin puitteissa.

Työn pohjaksi haastattelin joukon yrityksen kohderyhmän edustajia, teollisuusyritysten IT-asiantuntijoita ja päättäjiä.

Projektin tuloksena yritys päivitti markkinointistrategiansa ja tuotteisti Teollisuus 4.0 Roadmap -palvelun.

Suunnittelimme yhdessä myös palvelun lanseerausmarkkinoinnin, jonka työkaluja olivat mm. uutiskirje, myyntipresentaatio ja LinkedIn. 

Tutustu yritykseen: https://www.prosys.fi/

Teknologia- ja teollisuusyritysten sekä kiinteistö- ja rakennusalan markkinointi

Teollisuuden ja rakennusalan markkinointi

Teknologia- ja teollisuusyrityksiä sekä kiinteistö- ja rakennusalaa yhdistävät asiakaskunnan monimutkaiset ostopäätökset. Myös pitkät myyntisyklit, hankalasti tavoitettavat  kohderyhmät ja monimutkaiset tuotteet ovat tuttuja haasteita. Perinteisesti myynti on ollut parrrasvaloissa, ja markkinointi taas  jäänyt sivurooliin.

Myös näillä toimialoilla markkinointi kehittyy nyt voimakkaasti: moni yritys osaa jo hyödyntää markkinoinnin keinoja kasvun rakentamisessa. Verkkosivuille ja someen tuotetaan sisältöjä ja tehdään työtä hakukonelöydettävyyden parantamiseksi, yhteydenottojen lisäämiseksi ja myynnin vauhdittamiseksi.

Ei hakuammuntaa

Markkinoinnin keinoja ja kanavia on paljon. Onnistumisen kannalta olennaisen tärkeää on tehdä ennen kanaviin ryntäämistä pohjatyöt eli markkinoinnin strateginen suunnittelu. Se lähtee liikkeelle yrityksen tavoitteista ja sen asiakkaisiin tutustumisesta. Oman kilpailuedun kirkastaminen ja jalostaminen asiakasta puhutteleviksi viesteiksi on ainoa tapa saada markkinointi-investoinnit maksamaan itsensä takaisin.

Arvo luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. Markkinoinnin keinot ovat silta asiakkaan luo, ja markkinointistrategia on välttämätön kartta matkalle.

Julkista tukea markkinoinnin kehittämiseen

Tiesitkö, että pk-yritys voi saada markkinoinnin strategiseen kehittämiseen julkista tukea? evida on hyväksytty tuottamaan ELY-keskuksen Markkinointi ja asiakkuudet -kehittämispalvelua, jonka puitteissa voi kehittämisen kustannuksiin saada 75% tuen.


PS. Teknologiayritysten, kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden markkinointi on meille tuttua. Asiakkaitamme viime vuosilta:

  • sähkömagneettisten komponenttien valmistaja
  • kiinteistöjen energiajärjestelmiä ja energiatehokkuutta kehittävä yritys
  • toimitiloja palveleva talotekniikkayritys
  • teollisen internetin ja teollisuusautomaation ohjelmistoyritys
  • betonirakentamisen tarvikkeiden maahantuonti ja tukku
  • sisäilmapalvelua ja energiakonsultointia tarjoava asiantuntijayritys
  • sähkölaitteita rakennusteollisuudelle valmistava yritys
  • teollisuuden tietoturvan konsultointiyritys
  • pientalorakentamiseen tarkoitetun uuden mittatyökalun kehittäjä
  • puuntyöstötarvikkeiden verkkokauppa sekä
  • IT-kehityshankkeita ja -tukipalveluita tarjoava yritys.