Got purpose?

Jos ei osaa kertoa miksi on olemassa, on melkein mahdotonta menestyä.

Tarkoituksen kirkastaminen tuo yrityksen kaikkeen tekemiseen arvokkuutta, tavoitteellisuutta ja intohimoa. Merkitykselliset viestit määrittelevät suunnan yrityksen henkilöstölle, asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Ajattelen, että kaiken yritystoiminnan tarkoitus on jonkin asian muuttaminen paremmaksi – taloudellisesti kannattavalla tavalla.  

Olemassaolon tarkoitus, purpose, on liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen työkalu. Tarkoituksen sanoittaminen tuo selkeyttä ja syvempää merkitystä myös yrityksen markkinointiin ja jokaiseen asiakaskohtaamiseen. Asiakkaat sitoutuvat vahvemmin yrityksiin ja brändeihin, jotka viestivät arvoistaan ja perimmäisestä tarkoituksestaan.

Miten te haluatte vaikuttaa ympäröivään maailmaan? Mitä yrityksenne ratkaisee?

Olemassaolon tarkoitusta ei voi liimata päälle, se on todellinen ja jo olemassa yrityksenne dna:ssa. Resepti on lyhyt, mutta jonkin verran aikaa ja paneutumista vaativa:

1. kaivautukaa teille tärkeiden asioiden syvempiin tasoihin
2. kuorikaa ydin esiin sieltä ja
3. muotoilkaa ajatukset helposti viestittävään muotoon.

Tuloksena syntyy tarina, jonka vain teidän yrityksenne voi kertoa.

Lisäoppia Simon Sinekiltä

evidan olemassaolon tarkoitus on:

Haluan (markkinoinnin keinoin) auttaa sinua menestymään siinä, mitä rakastat tehdä. Autan yrittäjiä ja pk-yrityksiä löytämään ja tuomaan esiin omat supervoimansa – sen, miksi asiakkaan kannattaa valita juuri sinut.

Tutustu myös pk-yritysten markkinoinnin strategisen kehittämiseen tarkoitettuun ELY-keskuksen Markkinointi ja asiakkuudet -konsultointipalveluun

Miksi asiakkaan kannattaisi ostaa juuri sinulta?

Asiakasymmärryksellä tuulta purjeisiin

Jos et halua kilpailla hinnalla, sinun on oltava erilainen kuin kilpailijasi. Eikä pelkästään erilainen, vaan parempi auttamaan asiakasta ja luomaan tälle arvoa. Kuulostaa ehkä teoreettiselta, mutta käytännön tekemisenä asiakasymmärryksen kasvattaminen lähtee liikkeelle siitä, että tutustut paremmin asiakkaisiisi – otat yhteyttä ja kysyt muutaman kysymyksen. Useimmat ihmiset kertovat mielellään arjestaan, ja voin luvata jokaisessa keskustelussa opit jotain uutta.

5 kysymystä asiakasymmärryksen kasvattamiseksi

  1. Miten hoidat(te) ____________ (esim. markkinoinnin työt) tällä hetkellä
  2. Mikä sujuu hyvin?
  3. Mitkä asiat on hankala saada hoidettua?
  4. Mitä haluat välttää?
  5. Jos kaikki olisi mahdollista, millaista _________ (esim. markkinointinne) olisi?

Otatko haasteen vastaan?

Koska tällaiset tehtävät tahtovat usein jäädä muun kiireen alle, tehdään tästä viikon #markkinointihaaste:

  • haastattele vähintään kolmea eri tyyppistä nykyistä ja/tai potentiaalista asiakasta
  • kirjaa vastausten ydinkohdat muistiin
  • ideoi uusia tapoja ratkaista esille tulleita tarpeita ja toiveita.

Haastoin tietysti itsenikin. Alla omien haastattelujeni tulokset.


Oman asiakaskuuntelun tulokset

Edellä kuvattuun markkinointihaasteeseen liittyen keskustelin 3 erilaisen pk-yrityksen kanssa.

Jututin yhtä juuri aloittanutta yksinyrittäjää, yhtä kasvavaa kolmen hengen tiimiä ja yhtä yli 10 henkilöä työllistävää yritystä. Kaikki tekevät markkinointinsa pääosin itse, ulkopuolista apua käytetään silloin tällöin yksittäisiin projekteihin.

Tällaista puhuttiin:

  • Pidempään toimineet yritykset saavat hyvin suosituksia ja asiakkaita verkostojen kautta.
  • Asiakaskirje kannattaa ottaa säännölliseksi rutiiniksi.
  • Tekstien tuottaminen ja jakaminen oli kaikille yhteinen haaste, vaikka esimerkiksi referenssitarinoiden arvo on hyvin tiedossa.
  • Myyjien soittoja ja sähköposteja ei tunnu kukaan haluavan.
  • Kaikilla oli tunne, että markkinointia voisi ja pitäisi hyödyntää kohdentamisen keinona ja kasvun rakentamisessa nykyistä tehokkaammin.

Mitä opin?

Keskustelut vahvistivat ajatusta markkinoinnin, myynnin ja palvelun kehästä, jossa nuo kolme antavat vauhtia toisilleen. Kyse on markkinointiviestintää paljon laajemmasta asiasta – palveluiden kehittäminen kohti tätä suuntaa on hyvässä vauhdissa ja nämä keskustelut antoivat pontta jatkaa. 

 

Kotkan kaupungin markkinointistrategia valmistui

evida Oy valittiin elokuussa 2010 yhdessä arvo2 Oy:n ja Design Ilmo Valtonen Oy:n kanssa Kotkan kaupungin kumppaniksi markkinointistrategian kehittämistyöhön. Kaupunki arvosti valintapäätöksessään erityisesti  suunnittelemaamme työskentelymallia, jossa markkinointi vastuutetaan kohderyhmäkohtaisesti.

Saimme Kotkan kaupungin markkinointistrategian valmiiksi suunnitelman mukaisesti joulukuussa. Uusi toimintamalli mahdollistaa strategisen ja operatiivisen yhteiskehittämisen yli organisaatio- ja toimialarajojen.