Yrityksen kehittämisavustus – helposti haettavaa EU-rahoitusta pk-yrityksille

Yrityksen kehittämisavustus on pitkään ollut vain kansainvälistyvien uusmaalaisten yritysten haettavissa. Tilanne on kuitenkin nyt pandemian vuoksi toinen: tuki on pk-yritysten haettavissa koko maassa eikä hakijalta edellytetä kansainvälistymissuunnitelmia, vaan tukea saa myös kotimarkkinoilla toimivan yrityksen kehittämiseen.

Yrityksen kehittämisavustuksena jaetaan tällä hetkellä varoja sekä valtion budjetista että EU:sta, joten yhä useammalla pk-yrityksellä on mahdollisuus saada tukea. Hakuaikaa on toukokuun 2021 loppuun asti.

Tukea voi saada hankkeisiin, joissa kehitetään esimerkiksi:

 • kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
 • liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä
 • vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä.

Kehittämiseen liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla. Hankkeeseen sisältyvien  investointien tuki on 10–35 %.

Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä. Kehittämisavustuksen hakemista varten tarvitset hankesuunnitelman, jonka teossa olen mielelläni avuksi.

Lue myös Yrittäjien artikkeli: Näin haet yrityksellesi kehittämisavustusta – Rahaa ja asiantuntija-apua tarjolla myös yksinyrittäjille.

Markkinointi ja asiakkuudet -konsultointi

Omaa tekemistä kannattaa silloin tällöin katsoa ulkopuolisen kanssa. Markkinointi ja asiakkuudet -kehittämispalvelun tuloksena saat lisää vauhtia yrityksesi myyntiin, markkinointiin, viestintään sekä asiakaspalveluun ja rakennat kestävää kasvua.

ELY-keskukselta 75% tuki kehittämisen kustannuksiin

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on hyväksynyt minut ELY-keskusten kumppaniksi tuottamaan Yritysten kehittämispalvelut / Markkinointi ja asiakkuudet –konsultointia koko Suomessa.

Mitä kehittämishankkeen puitteissa sitten voidaan tehdä? Lähes mitä vain markkinoinnin strategisista valinnoista keinojen ja kanavien testaamiseen. Palvelun sisältö ja kesto suunnitellaan alusta loppuun sinun yrityksesi tarpeisiin eli jokainen kehittämishanke on erilainen.

Tyypillisiä kehittämisen kohteita ovat:

  1. Strategisten valintojen kirkastaminen – miksi asiakkaan kannattaisi valita juuri sinut?
  2. Ideasta tuotteeksi – palveluiden konseptointi ja tuotteistaminen
  3. Asiakaskokemuksen kehittäminen
  4. Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun prosessien kehittäminen.
  5. Digimarkkinoinnin keinojen ja kanavien hyödyntäminen, ml. sisältöstrategian suunnittelu.

Tutustu muutamiin evidan aiemmin toteuttamiin hankkeisiin tästä

Kerralla ELY-keskus tukee yleensä 2-4 konsulttipäivää. Palveluun hakeutuminen on helppoa ja minä vastaan kaikesta raportoinnista. Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

Markkinointi ja asiakkuudet -palvelu on osa ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut -perhettä

 

 


ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kehittää toimintaansa. Toimiala- tai yhtiömuotorajoituksia ei ole. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää myös alkuvaiheen yrityksille. Palvelu räätälöidään aina yrityksesi tarpeisiin.

Konsultoinnissa perehdytään yrityksesi tarpeen mukaan markkinoinnin eri osa-alueisiin, kuten hinnoitteluun, tuotteistamiseen, asiakkuudenhallintaan ja jakeluun. Tunnistat yrityksellesi käyttökelpoiset ja kustannustehokkaat markkinointikanavat ja -keinot, ja saat ideoita, miten erilaisia digitaalisia ratkaisuja voi hyödyntää markkinoinnin ja myynnin tukena. Palvelu ei sovellu markkinoinnin ja myynnin operatiivisiin toimenpiteisiin.

Ennen Konsultointi-palvelun hakemista yrityksesi nykytila ja kehittämistarpeet tulee olla arvioitu esim. Analyysi-palvelussa. Jos yrityksesi nykytila on arvioitu muuten ja kehittämistarve on selvillä, voit hakea Konsultointi-palvelua ilman Analyysi-palvelua.

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

Lisätietoa Yritysten kehittämispalveluista»

ELY-keskuksen haku avoin 9.2 asti – vielä ehtii!

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on sertifioinut evidan ELY-keskusten kumppaniksi tuottamaan Markkinointi ja asiakkuudet –konsultointipalvelua koko Suomessa. Sopimuskausi on päättymässä pian, mutta päätöksenteko ELY:ssä käy ketterästi ja vielä ehdit käynnistää kehittämishankeen kevääksi tai kesäksi ELY-keskuksen 75% tuella.

Markkinointi ja asiakkuudet -konsultointipalvelua kannattaa käyttää, koska:

 • hakeminen on helppoa: jätät hakemuslomakkeella verkossa vain yhteystietosi ja parin lauseen kuvauksen kehittämistarpeesta, niin ELY-keskus ottaa yhteyttä
 • markkinoinnin ammattilainen auttaa tehokkaasti viestien kirkastamisessa ja tuottavimpien keinojen ja kanavien valinnassa – teet lyhyessä ajassa ison osaamis- ja kehittämisloikan markkinoinnin ja viestinnän alueella
 • investointi markkinointiin maksaa itsensä nopeasti takaisin.

ELY-keskus kertoo taitekohdasta seuraavaa:

 • Päättyvän sopimuskauden analyysi- ja konsultointihakemukset tulee jättää viimeistään 9.2.2018. Tämän jälkeen palvelujen hakemiseen tulee sähköisessä asiointipalvelussa katkos eikä uusia hakemuksia siis oteta vastaan.
 • Päättyvän sopimuskauden päätöksenteko päättyy 28.2.2018
 • Päättyvän sopimuskauden hankkeiden tulee käynnistyä maaliskuun 2018 aikana.
 • Hankkeille voidaan myöntää toteutusaikaa enintään  31.8.2018 asti.

Lisätietoja ja hakemuslomakkeen löydät täältä>

Kehityshankkeiden projektisuunnittelu

Autamme yrityksiä ja yhteisöjä onnistumaan asiakasymmärryksen, kaupallisen ajattelun, viestinnän ja markkinoinnin avulla. Asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta Tekesin ja ELY-keskusten tuella toteutettujen valmistelu- ja kehityshankkeiden hakuprosessista, raportoinnista ja projektinjohdosta. Tarjoamme käyttöönne osaamista hankemahdollisuuksien kartoittamisesta hankkeen läpiviemiseen ja loppuraportointiin asti. Annamme mielellämme lisätietoja pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksista, ota yhteyttä!

evidasta Miktech Oy:n kumppani

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Etelä-Savossa. evida Oy on valittu keskuksen kumppaniksi sen asiakasyritysten markkinoinnin ja viestinnän kehittämis- ja koulutustehtäviin. Lisätietoja www.miktech.fi