Taide sisustuksessa – vieraana kuvataiteilija Tanja Meski

Sain haastateltavakseni suurikokoisista abstrakteista maalauksistaan tunnetun kuvataiteilija Tanja Meskin, jolla on myös sisustussuunnittelijan koulutus ja monipuolinen kansainvälinen kokemus suunnittelijana Italiassa. Keskustelumme polveili taiteen markkinoinnista, sisustussuunnitteluun ja tilausteosten syntyvaiheisiin, tähän tapaan:

Mikä mielestäsi on taiteen rooli sisustuksessa?

Riippuu mistä kulmasta lähestytään aihetta. Sisustuksessa taiteella voi olla se rooli, jonka se ottaa tai joka sille annetaan. Hyvällä suunnittelulla ja paneutumisella asiaan, saadaan hyvä ja mielenkiintoinen lopputulos. Taiteelle voidaan näin antaa itseisarvo, jonka se kantaa ikään kuin irrallisena osana kokonaisuutta, mutta yhteistyössä muun kalustuksen kanssa, arvokohteissa jopa arkkitehtuuria korostaen taikka sitä häivyttäen.

Taiteella voidaan myös pelastaa vähemmän kiinnostava arkkitehtuuri, pimeä ja matala tila tai sillä voidaan peittää tilassa olevia ongelmakohtia. Parhaimmillaan kuvataideteos tekee tilasta persoonallisemman ja mielenkiintoisemman kuin ilman sitä. Lähtökohtaisesti taide on ylevöittävä elementti, oli sisustusta sitten mietitty tai ei.

Taide muuttaa tilaa. Mikäli haluaa antaa taiteelle suurehkon ja tunnelmaan vahvasti vaikuttavan roolin sisustuksessa, riittää kun ottaa aikaa mietinnälle sijoittelusta, teemoista, väreistä ja halutusta vaikuttavuudesta.

Tilaustyöt taas edustavat välittömän miljöön ja taiteen yhdistämisen ääripäätä, jossa personoidaan omistajallensa, tilaan ja haluttuun tunnelmaan täydellisesti sopiva elementti. Teos voi vaihdella valaisimesta veistokseen, seinäreliefiin taikka perinteiseen maalaukseen, jonka kehystykseen tai kehystämättömyyteen voidaan myös vaikuttaa. Sisustuksen suunnittelijoilla on usein hyviä ja persoonallisia ideoita, sillä he seuraavat aktiivisesti mitä taidemaailmassa tapahtuu, ovat ammattilaisia kokonaisuuksien hahmottamisessa ja balanssin luomisessa, usein haastaviin tiloihin.

Tilausteos voi toimia muistona ja tarinankertojana, jopa lohduttajana. Taiteen roolia keskustelun herättäjänä, tilan piristäjänä ja tunnelman kohottajana ei pidä väheksyä. Sen avulla voidaan tulkita omistajansa tarinaa, elämän käännekohtia tai sielunmaisemia. 

Kuvataideteoksen tilaaminen voi tuntua vaikealta. Miten taiteilijalta voi tilata teoksen omaan tilaan?

Kuvataiteen tilaaminen on itse asiassa helppoa. Voit joko käyttää sisustussuunnittelijaa apunasi halutunlaisen taiteen valitsemisessa taikka tutustua itse taiteilijoihin, joiden taiteen tyylisuunta miellyttää. Suurimmalla osalla taiteilijoista on nettisivut ja niissä kattavat portfoliot. Tilaustaiteen tekijät yleensä osaavat auttaa ja ohjata prosessin alkuvaiheessa kertomalla omista menettelytavoistaan ja vastaamalla tilaajan kysymyksiin. Projektin kestoaika luonnollisesti vaihtelee teoksen vaatimustasosta riippuen. 

Itse olen tuotteistanut taiteen tilaamisen aloituksen kahteen konsultaatiomalliin. Toinen on lyhyt kartoitus, kestoltaan noin 30 minuuttia ja sopii heille, jotka eivät vielä ole varmoja haluavatko tilata teoksen. Asiakas voi kertoa väritoiveistaan ja esimerkiksi viitata sivuiltani www.tanjameski.com/gallery jo mahdollisesti löytyvään teokseen, jonka tunnelma ja substanssi miellyttää. Annan lyhyessä konsultaatiossa oman ehdotukseni teoksen koosta, hinnasta ja valmistumisen aikataulusta sekä kerron mitä materiaaleja tulen käyttämään. Tässä vaiheessa toimitaan yleensä puhelimessa ja sähköpostin välityksellä. Mikäli asiakas päättää tilata teoksen, sovimme asiakaskäynnin kohteeseen ja mikäli se ei ole mahdollista, toimimme netin etäpalveluiden välityksellä.

On ollut tapauksia, joissa suunnittelen teoksen ulkomaille, asiakkaan valokuvien ja esimerkiksi värimallien perusteella. Teosta voidaan personoida hyvin pitkälle, mikäli asiakas haluaa paljastaa itsestään ja tilanteestaan jotain enemmän. Se on myös hauska yllätyslahja!

Miten lähdet suunnittelemaan tilausteosta? 

Asiakas jolle tilausteos tehdään, saa tyytyväisyystakuun. Se on taiteen hankkimisessa mielestäni ensisijainen kriteeri. Jos työ ostetaan galleriasta tai taiteilijalta valmiina, sen on oltava itseään puhutteleva ja siitä on vilpittömästi pidettävä teoksena, jolla on itseisarvo. Tilaustaiteessa loppuasiakkaan kanssa on tärkeä löytää teoksen tyyli, halutaanko minimalistinen ja rauhallinen vaiko dynaaminen ja paljon liikettä sisältävä teos. Luonnollisesti nämä asiat käydään asiakkaan kanssa tarkkaan läpi.

Varaan asiakkaan kanssa pidempikestoisen konsultaatioajan, kun ollaan jo varmoja teoksen teettämisestä. Parituntisen käytän mielelläni asiakaskäyntiin ja suunnittelen tarvittaessa jopa hahmotelmia tulevasta teoksesta. Lisäksi keskustellaan teoksen koosta suhteessa sen sijoituspaikkaan tai siihen tehdäänkö yhden kookkaan sijaan useasta erillisestä teoksesta koostuva kokonaisuus, esimerkiksi diptyykki tai triptyykki, kaksi- taikka kolmiosainen teos. Asiakkaan kanssa voidaan tutkia myös aikaisempia taidehankintoja ja sitä kokoelmaa mikä kohteessa jo on. Joskus teoksen tilaamiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi teoksen muunneltavuus myöhemmin taikka sen perintökysymykset. Voidaan tilata jälkipolville teos, joka ensin sijoitetaan lapsuudenkotiin, mutta osittain kuitenkin vanhempien miljöön ehdoilla. 

Miten autat asiakkaitasi sisustamaan taiteen avulla?

Sisustuksen suunnittelijat ja muut ammattilaiset huomioivat taiteen tilaamisessa ja hankkimisessa seikkoja, jotka auttavat parhaan mahdollisen lopputuloksen toteutumisessa. Saatamme miettiä valaistusta, kalustusta, ympäröiviä materiaaleja ja usein myös arkkitehtuuria, luonnonvalon kulkua tilassa sekä niitä tilanteita ja katselukulmia, joita taiteeseen kohdistuu. Tilaustaideprojektin suunnitteluvaihe voi mennä varsinaiseksi hifistelyksi, pienimpiinkin yksityiskohtiin paneutuen. 

Sitten on niitä asiakkaita, joille voin soittaa, että ’Hei, nyt tuli tehtyä ex-tempore teos, joka sopisi just teille!’ Ne ovat parhaita hetkiä, jos asiakas vielä kaiken lisäksi innostuu. Siinä hetkessä intuitio ja palvelu kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo Meski.

Lisätietoja:

Tutustu Tanja Meskin töihin ja ajatuksiin verkkosivustolla https://www.tanjameski.com/ ja Instagramissa https://www.instagram.com/tanjameski_art/