Yrityksen kehittämisavustus – helposti haettavaa EU-rahoitusta pk-yrityksille

Yrityksen kehittämisavustus on pitkään ollut vain kansainvälistyvien uusmaalaisten yritysten haettavissa. Tilanne on kuitenkin nyt pandemian vuoksi toinen: tuki on pk-yritysten haettavissa koko maassa eikä hakijalta edellytetä kansainvälistymissuunnitelmia, vaan tukea saa myös kotimarkkinoilla toimivan yrityksen kehittämiseen.

Yrityksen kehittämisavustuksena jaetaan tällä hetkellä varoja sekä valtion budjetista että EU:sta, joten yhä useammalla pk-yrityksellä on mahdollisuus saada tukea. Hakuaikaa on toukokuun 2021 loppuun asti.

Tukea voi saada hankkeisiin, joissa kehitetään esimerkiksi:

  • kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
  • digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
  • liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä
  • vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä.

Kehittämiseen liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla. Hankkeeseen sisältyvien  investointien tuki on 10–35 %.

Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä. Kehittämisavustuksen hakemista varten tarvitset hankesuunnitelman, jonka teossa olen mielelläni avuksi.

Lue myös Yrittäjien artikkeli: Näin haet yrityksellesi kehittämisavustusta – Rahaa ja asiantuntija-apua tarjolla myös yksinyrittäjille.

Kehityshankkeiden projektisuunnittelu

Autamme yrityksiä ja yhteisöjä onnistumaan asiakasymmärryksen, kaupallisen ajattelun, viestinnän ja markkinoinnin avulla. Asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta Tekesin ja ELY-keskusten tuella toteutettujen valmistelu- ja kehityshankkeiden hakuprosessista, raportoinnista ja projektinjohdosta. Tarjoamme käyttöönne osaamista hankemahdollisuuksien kartoittamisesta hankkeen läpiviemiseen ja loppuraportointiin asti. Annamme mielellämme lisätietoja pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksista, ota yhteyttä!

evidasta Miktech Oy:n kumppani

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Etelä-Savossa. evida Oy on valittu keskuksen kumppaniksi sen asiakasyritysten markkinoinnin ja viestinnän kehittämis- ja koulutustehtäviin. Lisätietoja www.miktech.fi