Yrityksen kehittämisavustus

yrityksen kehittämisavustus

HUOM! Yrityksen kehittämisavustus on taas haettavissa helmi-maaliskuussa 2022. Etelä-Suomea koskevat rahoituslinjaukset ovat tällä hetkellä työn alla eikä kehittämisavustusta voi hakea. 

Yrityksen kehittämisavustus vuoden 2021 loppuun asti

Tukea on aiemmin voinut hakea hankkeisiin, joissa on kehitetty esimerkiksi:

  • kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
  • digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
  • liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä
  • vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä.

Kehittämiseen liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja tuettiin enintään 50 %:lla. Hankkeeseen sisältyvien  investointien tuki oli 10–35 %.

Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä.

Tuen  hakemista varten tarvitset hankesuunnitelman, jonka teossa olen mielelläni avuksi. Varaa aika suoraan kalenteriini, niin aloitetaan keskustelu!

 

Kehityshankkeiden projektisuunnittelu

Autamme yrityksiä ja yhteisöjä onnistumaan asiakasymmärryksen, kaupallisen ajattelun, viestinnän ja markkinoinnin avulla. Asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta Tekesin ja ELY-keskusten tuella toteutettujen valmistelu- ja kehityshankkeiden hakuprosessista, raportoinnista ja projektinjohdosta. Tarjoamme käyttöönne osaamista hankemahdollisuuksien kartoittamisesta hankkeen läpiviemiseen ja loppuraportointiin asti. Annamme mielellämme lisätietoja pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksista, ota yhteyttä!

evidasta Miktech Oy:n kumppani

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Etelä-Savossa. evida Oy on valittu keskuksen kumppaniksi sen asiakasyritysten markkinoinnin ja viestinnän kehittämis- ja koulutustehtäviin. Lisätietoja www.miktech.fi