Markkinointia myrskyn keskellä

Epävarma maailma vaatii yrityksiltä ketterää muuntautumista kulloiseenkin tilanteeseen: vain muutosta ymmärtävä voi lujittaa asiakassuhteitaan ja kasvaa näissä oloissa.  Myrskyn keskellä on syntynyt markkinoinnin uusi aalto, jonka periaatteita ovat:

    • Merkitys: Kun olemassaolon tarkoitus on selkeä, on myrskyssä helpompi navigoida.
    • Ketteryys: Haastavat ajat vaativat systemaattista innovointia, mielikuvitusta ja ketterää kokeilemista.
    • Inhimillisyys: Tehokkuuden jatkuvaa kehittämistä tärkeämpää on kuunteleminen ja auttaminen.
    • Luottamus: Luottamus syntyy kun luodaan realistisia odotuksia ja pidetään lupaukset.
    • Osallistuminen: Kokemusten, arvioiden ja suositusten jakaminen sekä keskusteluun osallistuminen ovat markkinoinnin uuden aallon tavoitteita.

Kun maailma muuttuu, on muututtava sen mukana ja opittava navigoimaan muutosten keskellä.