Yritysten kehittämispalvelut eli ELY-konsultointi

Markkinoinnin kehittämistä kohtuullisin kustannuksin

ELY-keskuksen tukeman markkinoinnin kehittämisprojektin sisältö ja kesto suunnitellaan alusta loppuun yrityksesi tarpeisiin. Jokainen kehittämishanke on siis erilainen.

Viimeisen parin vuoden aikana olen toteuttanut kehittämisprojekteja mm. teollisuuden it-palveluita, digitaalisia tapahtumia,  terveydenhuollon koulutuksia,  työhyvinvoinnin sekä talotekniikan palveluita tuottaville yrityksille, tilitoimistoille ja kuluttajaverkkokaupoille. Asiakastarinat kertovat työn toteuttamisesta ja tuloksista tarkemmin.

Sari Olsio evida Oy

Kerralla ELY-keskus tukee yleensä 2-4 konsulttipäivää. Palveluun hakeutuminen on helppoa ja minä vastaan kaikesta raportoinnista. 

Tuen hakemisesta ja muista käytännön asioista kysytään paljon. Lue usein kysytyt kysymykset alla ja ota yhteyttä tai varaa etätapaaminen tai puhelinpalaveri suoraan kalenteriini, kerron mielelläni lisää! 

1. Miksi yritykseni kannattaisi käyttää palvelua? Mitä hyötyä markkinoinnin konsultoinnista on?

Markkinointi karkaa yrittäjän työlistalla helposti aina viimeiseksi. Myyntiä jää  kuitenkin saamatta ja yrityksen tavoitteet saavuttamatta, jos markkinointiin ei satsata suunnitelmallisesti.

ELY-keskuksen Markkinointi ja asiakkuudet -konsultoinnin puitteissa markkinoinnin kehittäminen on edullista: konsultoinnin tuntihinta yrityksellesi on 46,40 eur/h.

2. Millaiselle yritykselle palvelu sopii?

Palvelu on tarkoitettu yli vuoden toimineille päätoimisille yrittäjille ja pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa. Kaikki toimialat ja yhtiömuodot käyvät. Esimerkkejä aiemmin toteuttamistani toimeksiannoista löydät evidan asiakastarinoista.

3. Materiaaleissa sanotaan, että Markkinointi ja asiakkuudet -konsultointi on ELY-keskuksen tarjoama palvelu. Miten evida on mukana tässä?

ELY-keskus on syksyllä 2020 kilpailuttanut mukana olevat konsultit ja hyväksynyt evidan Sari Olsion palveluntuottajaksi Markkinointi ja asiakkuudet –konsultointiin koko Suomessa.

4. Mikä on ELY-keskuksen rooli?

Konsultointia haetaan ELY-keskuksesta. ELY-keskus auttaa hakijaa täsmentämään  kehittämispalvelun tarpeen. Hakeminen, myöntäminen ja raportointi tapahtuu sähköisesti ELY-keskuksen asiointijärjestelmässä.

5. Miten palvelua haetaan ELY-keskuksesta?

Hakeminen on helppoa – kerrot ELY-keskuksen hakulomakkessa vain omin sanoin, mitä yrityksesi haluaa kehittää. Konsultoinnin toteutussuunnitelman ja loppuraportin kirjoittamisesta vastaan minä. Näin haet:

  1. Kirjaudu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Aluehallinnon asiointipalveluun: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi ja kuvaa siellä muutamalla lauseella, miksi yrityksesi haluaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa markkinoinnin kehittämiseen. Saat sähköpostiisi tiedon, mikäli ELY-keskus haluaa lisätietoja kehittämistarpeesta tai yrityksesi tilanteesta.
  2. ELY-keskus pyytää minulta konsultoinnin toteutussuunnitelmaa (= konsultoinnin tavoite, toimenpiteet, toteutustapa, kesto ja aikataulu). Keskustelen kanssasi, laadin suunnitelman ja toimitan sen asiointipalvelun kautta ELY-keskukseen.
  3. ELY-keskus arvioi suunnitelman ja päättää palvelun myöntämisestä usein jo alle viikossa.
  4. Otan yhteyttä ja sovitaan milloin aloitetaan työt.

6. Kuinka monelle konsultointipäivälle yritykseni voi saada tukea?

Kotimaassa toimivat mikroyritykset voivat tyypillisesti saada 2-3 päivää konsultointia vuodessa, suuremmat pk-yritykset 2-5 päivää. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

7. Miten konsultointipäivät toteutetaan käytännössä?

Konsultointipäivä = 7 tuntia työskentelyä yhdessä asiakkaan kanssa. Tapaamisista puolet voidaan toteuttaa etäyhteyksillä.  Asiakkaan toivomuksesta lähitapaamisten osuus voi olla suurempikin.

evidan hankkeissa työtä tehdään tavallisesti 2-4 tunnin työpajoissa, joita järjestetään asiakasyrityksen aikatauluihin sopivassa tahdissa – useimmiten tapaamme kerran viikossa. Tapaamisten välille sovitaan usein itsenäisesti hoidettavia kehittämis- tai toteuttamistehtäviä.

8. Mitä palvelun puitteissa voidaan tehdä?

Kehittämispalvelun sisältö voidaan suunnitella täysin yrityksesi tarpeen mukaan, ELY-keskus ei ole etukäteen määritellyt vakiosisältöjä.

Toimeksiannoissani tehdään markkinoinnin strategista suunnittelua eli:

  • haetaan vastaukset kysymyksiin: Miten markkinointi voi edistää yrityksesi tavoitteiden saavuttamista? Miten erottua ja tuoda oma erikoislaatu esiin? Kenelle tuotteistanne tai palveluistanne on eniten hyötyä?
  • asiakasymmärryksen kerryttämistä asiakashaastatteluin
  • asiakaskokemuksen kehittämistä
  • eri viestintä- ja markkinointikanaviin perehtymistä ja niiden kokeilemista
  • markkinoinnin prosessien kehittämistä: suunnitellaan, miten olette näkyvillä ja kohdattavissa ja varmistetaan että markkinointi tulee hoidetuksi systemaattisesti, samaan tapaan kuin kirjanpito.

Kehittämistyön sisällön ainoa rajaus on se, että palvelua ei voi käyttää operatiivisiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi käytännön myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin tai markkinointimateriaalin suunnitteluun.

9. Miten voin olla varma, että konsultointi tuottaa konkreettisia tuloksia yritykselleni?

Jos et halua kilpailla hinnalla, sinun on oltava erilainen kuin kilpailijasi. Eikä pelkästään erilainen, vaan parempi auttamaan asiakasta ja luomaan tälle arvoa. Kehittämishanke evidan kanssa tuo suoraa tietoa asiakkailta ja auttaa kehittämään palveluita ja rakentamaan markkinointia, joka vastaa näihin asiakastarpeisiin.

Toteuttamieni toimeksiantojen tulokset ovat olleet erinomaisia: kiitollisena ja nöyränä voin todeta, että vuonna 2021 asiakkaiden palautteessa evidan suositteluindeksi on täydet 100.

10. Onko projektin raportointi työlästä?

Ei lainkaan. Minä vastaan raportoinnista: kun toteutussuunnitelman mukaiset työt on tehty, laadin loppuraportin ja saat sen hyväksyttäväksesi Aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Raportissa kuvataan myös mahdolliset jatkokehittämistarpeet, ja ohjataan tarjolla oleviin ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Finnveran ja Business Finlandin jatkopalveluihin.

11. Miten palvelu laskutetaan?

evida laskuttaa yritystäsi palvelun toteuttamisen jälkeen. Konsultointipäivän hinta (eli yrityksen maksuosuus) on 325 eur + alv. Laskun maksuaika on 21 päivää.

ELY-keskuksen maksuosuuden osuuden evida laskuttaa suoraan ELY-keskukselta.

12. Milloin palvelua ei voida myöntää?

Palvelun myöntämisen edellytyksenä on kannattava liiketoiminta. Oman pääoman menettäminen saattaa estää palvelun myöntämisen, samoin verovelka ja maksuhäiriöt. Pandemiatilanteen tuomiin haasteisiin kuitenkin löytyy kyllä ymmärrystä.

De minimis -tukea saa yrityksellä kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana olla enintään 200 000 euroa. Ehtona on myös, etteivät konsultti ja asiakas kuulu toistensa lähipiiriin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin aloitetaan keskustelu.!

Markkinointi ja asiakkuudet -palvelu on osa ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut -perhettä

 

Yritysten kehittämispalvelut /Analyysi


Ennen Konsultointi-palvelun hakemista yrityksesi nykytila ja kehittämistarpeet voidaan arvioida esim. Analyysi-palvelussa. Jos yrityksesi nykytila on arvioitu muuten ja kehittämistarve on selvillä, voit hakea Konsultointi-palvelua ilman Analyysi-palvelua.

Lisätietoa ELY-keskuksen sivustolla»