Helsinki Business and Science Park/Makery ja evida yhteistyöhön

HBSP valitsi evida Oy:n yhdessä arvo2 Oy:n kanssa hautomoyritysten viestintäkumppaniksi vuosille 2011-2013. Helsinki Business and Science Park Oy (HBSP) tarjoaa toimitiloja ja yrityshautomopalveluita biotekniikan, lääkekehityksen, terveydenhuollon tekniikan, ympäristöteknologian ja elintarviketeknologian alan yrityksille.  Lue lisää hautomosta: http://www.hbsp.net