Case Planera: Uudenlainen henkilökohtaisen projektinhallinnan työkalu

Asiakkaamme Koordinet Oy tarjoaa yhteistyöhankkeiden koordinointipalvelua organisaatioille. Koordinetin tavoitteena oli käyttää yrityksille ja yhteisöille suunnatun palvelun kehittämisestä ja toteutetuista hankkeista kertynyttä osaamistaan yksityishenkilöiden projektinhallinnan tehostamiseen.

 

Kuluttajille suunnattavilla, helposti verkossa ostettavilla ratkaisuilla haetaan voimakasta liikevaihdon kasvua ja mahdollisuuksia yrityksen nopeaan kansainvälistymiseen.

Evida osallistui palvelun suunnitteluun ja toteutukseen suoritamalla ensin asiakastarvekartoituksen, jonka tavoitteena oli uuden tuotteen kohderyhmien täsmentäminen, verrannollisten ratkaisujen ja toimijoiden kartoittaminen kansainvälisesti sekä asiakastarpeiden ja ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden alustava määrittely. Selvityksen pohjalta palvelua lähdettiin toteuttamaan käyttäjälähtöisesti verkkopalveluna. Palvelun nimi on Planera ja sen ensimmäinen versio on suunnattu veneilijöille.

Evida vastasi myös palvelun rakenteen, sisällön ja visuaalisen ulkoasun suunnittelusta sekä kaupallistamissuunnitelmasta. Teknisestä toteutuksesta vastaa Toni Halsti Adensy Oy:stä.