Sari Olsio

Tulevaisuutta rakentamassa

Minulle on tärkeää, että jokaisella yrittäjällä ja pk-yrityksellä on mahdollisuus tuoda osaamistaan näkyväksi ja vauhdittaa kasvuaan markkinoinnin keinoin. Suurilla yrityksillä on itsestäänselvästi omat markkinointiammattilaisensa, joita ilman ne eivät tulisi toimeen – evida tarjoaa pienemmille yrityksille tämän saman mahdollisuuden hyödyntää markkinoinnin keinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Yritykset ovat yhteiskunnan kivijalka ja työssäni arvokkainta on mahdollisuus auttaa yrityksiä menestymään ja luomaan tätä arvoa.

Keveyttä tekemiseen

2020-luvulla markkinointi, myynti, palvelu ja asiakaskokemus limittyvät tiukasti toisiinsa. Autan yrityksiä kehittämään omaa tapaansa tavoittaa ja kohdata asiakas verkossa, mediassa ja kasvotusten. Tuon asiakasyrityksiini kaupallista ajattelua, asiakasymmärrystä, digitaalisen markkinoinnin osaamista sekä arkea helpottavia työkaluja. Lupaan, että markkinoinnista tulee helpompaa, tuloksellisempaa ja antoisampaa tehdä.

Tukimahdollisuudet tutuiksi

Olen alusta alkaen pitänyt tärkeänä tuntea pk-yrityksille kehittämistyön tueksi tarjolla olevat palvelut, tuet ja rahoitusmahdollisuudet sekä julkiset kilpailutukset ja opastan näiden hakemisessa. Kokosin yhteen lyhyen (lukuaika 2 min.) esittelyn yritysten haettavana olevista tukimahdollisuuksista.

Käytännön työssä opittua

Kokemus paikallisen uusyrityskeskuksen neuvontatiimin vetäjänä ja yritysneuvonnan kehittäjänä maailman myllerrysten  keskellä nosti polttavan digiosaamisen tarpeen näkyväksi.

Aiempi työni markkinointipäällikkönä Sanomissa perehdytti markkinoinnin koko keinovalikoimaan ja opetti, että isotkin markkinointi-investoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin suunnitelmallisen testaamisen ja toteuttamisen tuloksena.

Oma yritykseni ja palo yrittäjyyteen syntyi aikanaan konsulttikollegan esimerkin innoittamana. Olin työskennellyt Accenturella muutoksen läpiviennin projekteissa ja työt omassa yrityksessä sujuvat samalla systemaattisella otteella.

Lue lisää LinkedIn’issä