Palvelut

Kaikki markkinoinnin työt strategioista somepäivityksiin

Näin palvelen:

  1. Strategiat – Varmistetaan suunta ja luodaan vankka pohja merkityksellisen markkinoinnin suunnittelulle.

  2. Brändityö – Mistä haluaisit asiakkaiden ja työntekijöiden tuntevan yrityksesi?

  3. Asiakaskokemus – Tutkitaan, kysytään ja kuunnellaan. Rakennetaan asiakkaalle sujuva polku.

  4. Innostavat sisällöt – Vastataan siihen, mitä asiakkaasi oikeasti toivoo ja haluaa.

  5. Keinot & kanavat – Miten tulet löydetyksi? Kuka tekee, milloin ja miten?  

  6. Toteutustyöt – Ketterät kokeilut, käytäntöön vieminen

Markkinoinnin tehtävät tuottavat tulosta, kun perusta on tehty kunnolla. Haetaan yhdessä yrityksellesi paras tapa näkyä ja kuulua, mikä varmistaa että investoinnit markkinointiin maksavat itsensä takaisin. Yhteistyö kanssani tuottaa paljon uutta osaamista, energiaa ja ideoita markkinointiin.

Lue lisää blogista: Asiakaslähtöinen markkinointi

Tuttu tilanne?

  • Yritys ei tule löydetyksi tai se ei erotu kilpailijoista.
  • Uudet palveluideat jäävät toteuttamatta tai palveluiden paketointi asiakkaalle helposti ostettavaan muotoon tuntuu haastavalta.
  • Keinoja ja kanavia tuntuu olevan loputon määrä ja mietit mihin niistä kannattaa satsata.
  • Digitaalisen markkinoinnin työkalut ovat vieraita tai kaipaat sisältöideoita.
  • Paineita siitä, että markkinoinnin tehtävät jäävät muiden töiden alle.
  • Pohdit maksaako ulkopuolisen asiantuntijan käyttö itsensä varmasti takaisin.

Tiedän tunteen. Ratkaisuksi olen kehittänyt käytännönläheisiä  palveluita – ne varmistavat, että kehittämistyön tulokset näkyvät asiakkaillesi saman tien. Näin olen auttanut jo satoja yrityksiä kasvamaan.

Kehittämiseen on saatavilla myös tukea

Työkalujani

  • design thinking, lean marketing ja marketing flywheel -opit
  • palvelumuotoilu, asiakaslähtöinen kehittäminen
  • sisältömarkkinointi ja sisällöntuotantoa tukevat työkalut
  • eri julkaisujärjestelmät, uutiskirjealustat, somekanavat ja tiedotejakelupalvelut
  • SEO hakukoneoptimointi
  • SEM hakusana- ja muu digimarkkinointi
  • muotoilu, graafinen suunnittelu ja valokuvaus verkoston tuella.
 •