Palvelut

Markkinoinnin kehittämistä käytännössä kokeillen

Markkinoinnin asiakaslähtöinen suunnittelu  yhdistettynä pitkäjänteiseen toteutukseen maksaa itsensä nopeasti takaisin. Näin palvelen:

  1. Strategiat – Varmistetaan suunta ja luodaan vankka pohja merkityksellisen markkinoinnin suunnittelulle.
  2. Brändi – Mistä haluaisit asiakkaiden ja työntekijöiden tuntevan yrityksesi?
  3. Asiakasymmärrys – Tutkitaan, kysytään ja kuunnellaan. Rakennetaan asiakkaalle sujuva polku.
  4. Keinot & kanavat – Miten tulet löydetyksi? Kuka tekee, milloin ja miten?
  5. Sisällontuotanto – Vastataan siihen, mitä asiakkaasi oikeasti toivoo ja haluaa.
  6. Sparraus – Tehokkaat myynti- ja markkinointiprosessit.  Markkinointipalaverit määrävälein: katsotaan tuloksia ja suunnitellaan tulevia toimenpiteitä.

Markkinoinnin tehtävät tuottavat tulosta, kun perusta on tehty kunnolla. Haetaan yhdessä yrityksellesi paras tapa näkyä ja kuulua. Yhteistyö kanssani tuottaa paljon uutta osaamista, energiaa ja ideoita markkinointiin ja auttaa varmistamaan, että markkinoinnin tehtävät tulevat jatkossa systemaattisesti hoidetuksi – samaan tapaan kuin kirjanpito.

Tuttu tilanne?

  • Yritys ei tule löydetyksi tai se ei erotu kilpailijoista.
  • Irralliset markkinointitoimenpiteet jäävät tehottomiksi.
  • Keinoja ja kanavia tuntuu olevan loputon määrä ja mietit mihin niistä kannattaa satsata.
  • Web-, digimarkkinointi-, SEO-, SEM-, mainos-, viestintä- ja markkinointitoimistojen viidakossa navigointi on vaikeaa.
  • Digitaalisen markkinoinnin sanasto ja työkalut ovat vieraita.
  • Kaipaat sisältöideoita someen ja blogiin.
  • Palveluiden paketointi asiakkaalle helposti ostettavaan muotoon tuntuu haastavalta.
  • Markkinoinnin tehtävät jäävät hoitamatta, muut työt täyttävät päivät.
  • Pohdit maksaako ulkopuolisen asiantuntijan käyttö itsensä takaisin.

Tiedän tunteen. Ratkaisuksi tarjoan käytännönläheisiä kehittämis- ja huolenpitopalveluita – ne varmistavat, että yrityksesi erottuu ja näkyy nyt ja tulevaisuudessa. Näin olen auttanut jo satoja yrityksiä kasvamaan.

Kehittämiseen on saatavilla myös tukea

Työkalujani

  • asiakaslähtöinen kehittäminen
  • sisältömarkkinointi ja sisällöntuotantoa tukevat työkalut
  • eri julkaisujärjestelmät, uutiskirjealustat, somekanavat ja tiedotejakelupalvelut
  • hakukoneoptimointi (seo)
  • hakusanamainonta (Ads)
  • muotoilu, graafinen suunnittelu ja valokuvaus verkoston tuella.