ELY-keskukselta tukea pk-yrityksen markkinoinnin kehittämiseen

ELY-keskusten kumppaniELY-keskukset tarjoavat 1.9.2014 alkaen uusia yritysten kehittämispalveluita. Tarjolla on räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on sertifioinut evida Oy:n Sari Olsion ELY-keskusten kumppaniksi tuottamaan Markkinointi ja asiakkuudet –konsultointipalvelua koko Suomessa.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Lisätietoa kehittämispalveluista ja hakemisesta»