Markkinointi ja asiakkuudet

Ketterää myynnin, markkinoinnin ja palveluiden kehittämistä

Tuttu tilanne?

  • Yritys ei tule löydetyksi tai se ei erotu kilpailijoista.
  • Uudet palveluideat jäävät toteuttamatta tai palveluiden paketointi asiakkaalle helposti ostettavaan muotoon tuntuu haastavalta.
  • Keinoja ja kanavia tuntuu olevan loputon määrä ja mietit mihin niistä kannattaa satsata.
  • Digitaalisen markkinoinnin työkalut ovat vieraita tai kaipaat sisältöideoita.
  • Paineita siitä, että markkinoinnin tehtävät jäävät muiden töiden alle.
  • Pohdit maksaako ulkopuolisen asiantuntijan käyttö itsensä varmasti takaisin.

Tiedän tunteen. Ratkaisuksi olen kehittänyt käytännönläheisiä  palveluita, jotka varmistavat, että kehittämistyön tulokset näkyvät asiakkaillesi saman tien. Näin olen auttanut jo satoja yrityksiä kasvamaan.

Työni punaisena lankana on käytännönläheisyys – kehittämistyön tulokset viedään käytäntöön ja näkyvät asiakkaillesi saman tien. Palveluitani ovat:

  1. Strategisten valintojen kirkastaminen – miksi asiakkaan kannattaisi valita juuri sinut?
  2. Ideasta tuotteeksi – palveluiden konseptointi ja tuotteistaminen.
  3. Asiakaskokemuksen kehittäminen
  4. Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun prosessien kehittäminen.
  5. Digimarkkinoinnin keinojen ja kanavien hyödyntäminen.
  6. Sisältöstrategiat ja sisällöntuotanto.

Markkinoinnin tehtävät tuottavat tulosta, kun perusta on tehty kunnolla. Haetaan yrityksellesi paras tapa näkyä ja kuulua, mikä varmistaa että investoinnit markkinointiin maksavat itsensä takaisin. Yhteistyö kanssani tuottaa hyvän tekemisen meiningin ja paljon uutta osaamista.

Kehittämiseen on saatavilla myös tukea

Työkalujani

  • design thinking, lean marketing ja marketing flywheel -opit
  • palvelumuotoilu, asiakaslähtöinen kehittäminen
  • sisältömarkkinointi ja sisällöntuotantoa tukevat työkalut
  • eri julkaisujärjestelmät, uutiskirjealustat, somekanavat ja tiedotejakelupalvelut
  • SEO hakukoneoptimointi
  • SEM hakusana- ja muu digimarkkinointi
  • muotoilu, graafinen suunnittelu ja valokuvaus verkoston tuella.
 •