Kysymyksiä ja vastauksia

ELY-keskuksen Markkinointi ja asiakkuudet -konsultointi

Rahoituksen ja tukien ehdot ovat usein vaikeaselkoisia. Myös hakemisesta ja muista käytännön asioista kysytään paljon. Alla tavallisimpia kysymyksiä Markkinointi ja asiakkuudet -konsultointiin liittyen ja vastauksiani niihin. Kerron mielelläni lisää!

Miksi yritykseni kannattaisi käyttää palvelua? Mitä hyötyä markkinoinnin konsultoinnista on?

Markkinointi karkaa yrittäjän työlistalla helposti aina viimeiseksi. Myyntiä jää  kuitenkin saamatta ja yrityksen tavoitteet saavuttamatta, jos markkinointiin ei satsata.

ELY-keskuksen Markkinointi ja asiakkuudet -konsultoinnin puitteissa markkinoinnin kehittäminen on edullista: konsultoinnin tuntihinta yrityksellesi on 46,40 eur/h.

Millaiselle yritykselle palvelu sopii?

Palvelu on tarkoitettu yli vuoden toimineille päätoimisille yrittäjille ja pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa. Kaikki toimialat ja yhtiömuodot käyvät.

Materiaaleissa sanotaan, että Markkinointi ja asiakkuudet -konsultointi on ELY-keskuksen tarjoama palvelu. Miten evida on mukana tässä?

ELY-keskus on syksyllä 2020 kilpailuttanut mukana olevat konsultit ja hyväksynyt evidan palveluntuottajaksi Markkinointi ja asiakkuudet –konsultointiin koko Suomessa.

Mikä on ELY-keskuksen rooli?

Konsultointia haetaan ELY-keskuksesta. ELY-keskus auttaa hakijaa täsmentämään  kehittämispalvelun tarpeen. Hakeminen, myöntäminen ja raportointi tapahtuu sähköisesti ELY-keskuksen asiointijärjestelmässä.

Miten palvelua haetaan ELY-keskuksesta?

Hakeminen on helppoa – kerrot vain omin sanoin, mitä yrityksesi haluaa kehittää. Hankesuunnitelman ja loppuraportin kirjoittamisesta vastaa valitsemasi konsultti. Näin haet:

  1. Kirjaudut pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Aluehallinnon asiointipalveluun: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi ja kuvaat siellä muutamalla lauseella, miksi yrityksesi haluaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa markkinoinnin kehittämiseen.
  1. Saat sähköpostiisi tiedon, mikäli ELY-keskus haluaa lisätietoja kehittämistarpeesta tai yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

  2. Sen jälkeen ELY-keskus pyytää konsultoinnin toteutussuunnitelman (= hankesuunnitelma, jossa kuvataan konsultoinnin tavoite, toimenpiteet, toteutustapa, kesto ja aikataulu) valitsemaltasi konsultilta, joka neuvottelee kanssasi, laatii suunnitelman ja toimittaa sen asiointipalvelun kautta ELY-keskukseen.

  3. ELY-keskus arvioi suunnitelman ja päättää palvelun myöntämisestä usein jo alle viikossa.

  4. Otan yhteyttä ja sovitaan milloin aloitetaan.

Kuinka monelle konsultointipäivälle yritykseni voi saada tukea?

Kotimaassa toimivat mikroyritykset voivat tyypillisesti saada 2-3 päivää konsultointia vuodessa, suuremmat pk-yritykset 2-5 päivää. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

Miten konsultointipäivät toteutetaan käytännössä?

Konsultointipäivä = 7 tuntia työskentelyä yhdessä asiakkaan kanssa. Tällä hetkellä palvelu tuotetaan kokonaan etäyhteyksillä, mutta asiakkaan toivomuksesta myös lähitapaamisia voidaan järjestää.

evidan hankkeissa työtä tehdään tavallisesti 2-4 tunnin työpajoissa, joita järjestetään asiakasyrityksen aikatauluihin sopivassa tahdissa – useimmiten tapaamme kerran viikossa. Tapaamisten välille sovitaan usein itsenäisesti hoidettavia kehittämis- tai toteuttamistehtäviä.

Mitä palvelun puitteissa voidaan tehdä?

Kehittämispalvelun sisältö voidaan suunnitella täysin yrityksesi tarpeen mukaan, ELY-keskus ei ole etukäteen määritellyt vakiosisältöjä.

Toimeksiannoissani tehdään markkinoinnin strategista suunnittelua eli:

  • haetaan vastauksi kysymyksiin: Miten markkinointi voi edistää yrityksesi tavoitteiden saavuttamista? Miten erottua ja tuoda oma erikoislaatu esiin? Kenelle tarjoomastanne on eniten hyötyä?
  • asiakasymmärryksen kerryttämistä asiakashaastatteluin
  • asiakaskokemuksen kehittämistä
  • eri viestintä- ja markkinointikanaviin perehtymistä ja niiden kokeilemista
  • markkinoinnin prosessien kehittämistä: suunnitellaan, miten olette kohdattavissa, näkyvillä ja löydettävissä ja varmistetaan että markkinointi tulee hoidetuksi systemaattisesti, samaan tapaan kuin kirjanpito.

Kehittämistyön sisällön ainoa rajaus on se, että palvelua ei voi käyttää operatiivisiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi käytännön myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin tai markkinointimateriaalin suunnitteluun.

Miten voin olla varma, että konsultointi tuottaa konkreettisia tuloksia yritykselleni?


Jos et halua kilpailla hinnalla, sinun on oltava erilainen kuin kilpailijasi. Eikä pelkästään erilainen, vaan parempi auttamaan asiakasta ja luomaan tälle arvoa. Kehittämishanke evidan kanssa tuo suoraa tietoa asiakkailta ja auttaa kehittämään palveluita ja rakentamaan markkinointia, joka vastaa näihin asiakastarpeisiin.

Toteuttamieni toimeksiantojen tulokset ovat olleet erinomaisia: kiitollisena ja nöyränä voin todeta, että vuonna 2021 asiakkaiden palautteessa evidan suositteluindeksi on täydet 100.

Onko projektin raportointi työlästä?

Ei lainkaan. Konsultti vastaa raportoinnista: kun toteutussuunnitelman mukaiset työt on tehty, laadin loppuraportin ja saat sen hyväksyttäväksesi Aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Raportissa kuvataan myös mahdolliset jatkokehittämistarpeet, ja ohjataan tarjolla oleviin ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Finnveran ja Business Finlandin jatkopalveluihin.

Miten palvelu laskutetaan?

evida laskuttaa yritystäsi palvelun toteuttamisen jälkeen. Konsultointipäivän hinta (eli yrityksen maksuosuus) on 325 eur + alv. Laskun maksuaika on 21 päivää.

ELY-keskuksen maksuosuuden osuuden evida laskuttaa suoraan ELY-keskukselta.

Milloin palvelua ei voida myöntää?

Palvelun myöntämisen edellytyksenä on kannattava liiketoiminta. Oman pääoman menettäminen saattaa estää palvelun myöntämisen, samoin verovelka ja maksuhäiriöt. Pandemiatilanteen tuomiin haasteisiin kuitenkin löytyy kyllä ymmärrystä.

De minimis -tukea saa yrityksellä kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana olla enintään 200 000 euroa. Ehtona on myös, etteivät konsultti ja asiakas kuulu toistensa lähipiiriin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin aloitetaan keskustelu. Saat maksuttoman markkinointisparrauksen ja halutessasi opastusta ELY-hakemuksen tekoon.