Kehittämishankkeet

Liiketoiminnan kehittämishankkeet vaativat onnistuakseen paneutumista ja erityisosaamista. Olen käytettävissäsi, kun haluat ymmärtää paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Autan toteuttamaan ketteriä kokeiluja. Haastattelen ja havainnoin asiakkaita, analysoin jo olemassa olevan tiedon.

Jalostan ideoita tuotteiksi ja liiketoiminnaksi asti. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla isotkin kokonaisuudet on mahdollista konseptoida palveluiksi, joita asiakkaan on helppo ymmärtää ja ostaa.

Palveluitamme ovat:

  • asiakasymmärryksen ja markkinatiedon kartuttaminen
  • kehittämisideoiden jalostaminen
  • rahoitusmahdollisuuksien tunnustelu
  • hankesuunnittelu ja tuki-/rahoitushakemuksen laatiminen
  • innovaatiosetelillä toteutettavien hankkeiden läpivienti
  • raportointi rahoittajalle ja maksatushakemuksen laatiminen

Olen toteuttanut jo yli 10 vuoden ajan pk-yritysten kehittämishankkeita Business Finlandin ja ELY-keskuksen tuella. Autan vuosien kokemuksella myös julkisiiin tarjouskilpailuihin osallistumisessa.

Tutustu innovaatioseteliin ja muihin pk-yritysten palveluihin Business Finlandin sivustolla sekä ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustukseen.